JohnChios.webs.com

Γ εξάμηνο

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα 30 Οκτωβρίου 2011 

  Μηχανική Ι

 

 Θέματα εξετάσεως Τμήμα Α 

 Θέματα εξετάσεως Τμήμα Β

 

 

Μηχανική Ι Σημειώσεις – Προβλήματα και Ασκήσεις - Σελίδες 288

 ISBN: 978-960-99020-2-1   Εκδόθηκε βλ. Books

Δίχως ένα αξιόλογο σύνολο συναδέλφων και πολύτιμων ανθρώπων με ανοικτό μυαλό δε θα βλέπατε ποτέ αυτό το βοήθημα. Ένα μεγάλο μέρος από συναδέλφους προτάθηκε να το μελετήσει και το διορθώσει δίχως κανένα αντάλλαγμα και τους ευχαριστούμε θερμά (Μελίνα, Μαρία, Γιώργο, Μανώλη, Δημήτρη κ.ο.κ.). Να ευχαριστήσουμε όλους τους πρώτες αναγνώστες μας οι οποίοι με τις υποδείξεις, σχόλια και κριτικές τους βελτίωσαν το κείμενο. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τους καθηγητές μας Πέτρο Ιωάννου (Αναπληρωτής Καθηγητής τμήματος Φυσικής ΕΚΠΑ) και Θεοχάρη Αποστολάτο (Επίκουρος Καθηγητής τμήματος Φυσικής ΕΚΠΑ), οι διαλέξεις των οποίων έγιναν το έναυσμα να ασχοληθούμε με το υπέροχο οικοδόμημα της θεωρητικής Μηχανικής καθώς και για την ευγενική παραχώρηση των θεμάτων των εξετάσεων τους.

H τελευταία επανάληψη: 6 μέρες (οδηγίες τελευταίας μελέτης)

Η συνάρτηση δέλτα του Dirac - Άσκηση

Σημειώσεις θα βρείτε και στο Φυσικό Blog  

 

Ιστοσελίδα καθηγητών κ. Θ. Αποστολάτου & κ. Π. Ιωάννου 

Ιστοσελίδα καθηγητή κ. Βλαχάκη

e - class Μηχανική Ι, τμήμα Β (κ. Τσίγκανος - κ. Βλαχάκης)

 

 

Νόμοι Νεύτωνα. Θεωρήματα διατήρησης. Δυνάμεις που προέρχονται από δυναμικό. Ολοκληρώματα κίνησης. Συστήματα με ένα βαθμό ελευθερίας (όρια κίνησης, μελέτη σημείων ισορροπίας με τη μέθοδο των διαταραχών και διαγράμματα φάσεων σε γραμμικά και μη γραμμικά συστήματα, εξαναγκασμένες με ή χωρίς αντίσταση ταλαντώσεις). Κεντρικές δυνάμεις (όρια, ολοκληρώματα και διαφορικές εξισώσεις κίνησης, κυκλικές τροχιές και ευστάθειά τους, δυνάμεις αντιστρόφως ανάλογες του τετραγώνου της αποστάσεως, νόμοι του Kepler). Σκεδασμός. Συστήματα πολλών σωματίων και η κίνησή τους. Πρόβλημα δύο σωμάτων. Κίνηση σωμάτων με μεταβαλλόμενη μάζα. Ωστικές δυνάμεις. Κρούσεις. Κινούμενα Συστήματα αναφοράς (κίνηση σε μη αδρανειακό σύστημα και
εφαρμογές).

 

             

Άλλα βοηθήματα: 

The Feynman lectures on Physics, Volume 1, Feynman, Leighton, Sands, Addison-Wesley pub.co.

Classical Dynamics of Particles and Systems, Thornton & Marion,  Brooks Cole, 5th edition

 

 Kronecker Delta and Levi Civita

 

 Μεθοδολογία Διδασκαλίας Φυσικής 

 

 Παλαιά Θέματα εξετάσεως

Θέματα εξετάσεων στην Ιστοσελίδα του καθηγητή

 

Αν έχετε νέα θέματα, τότε μοιραστείτε το μαζί μας, ώστε να το πάρουν και οι υπόλοιποι συνάδελφοι.

Σημειώσεις θα βρείτε στο Φυσικό Blog

  
 

Αρχές μάθησης και εφαρμογή στη Φυσική. Γνωσιακοί στόχοι και   προϋποθέσεις για μια βέλτιστη εκπαιδευτική διαδικασία (θεωρητική διδασκαλία και πειραματική πρακτική) στη Φυσική. Ο μετασχηματισμός των επιστημονικών θεωριών σε εκπαιδευτικά πρότυπα. Η επιστημονική μεθοδολογία (και) ως εκπαιδευτική μεθοδολογία κατά την εκπαιδευτική διαδικασία (θεωρητική και πρακτική). Το εκπαιδευτικό εργαστήριο φυσικών επιστημών/φυσικής (οργάνωση, εξοπλισμός και λειτουργία). Οι ψηφιακές εκπαιδευτικές τεχνολογίες πληροφόρησης και επικοινωνίας, προγραμματισμού, πειραματισμού και αυτοματισμού, προσομοίωσης και οπτικοποίησης των σταχαστικών διαδικασιών του μικροκόσμου, αναπαραστάσεων και εκπαιδευτικών παρουσιάσεων. Εφαρμογές.

  

  Φυσική Ατμόσφαιρας 

 

Παλαιαία Θέματα εξετάσεως

Θέματα Εξετάσεως στην Ιστοσελίδα του Καθηγητή

Αν έχετε νέα θέματα, τότε μοιραστείτε το μαζί μας, ώστε να το πάρουν και οι υπόλοιποι συνάδελφοι 

 

 

Σημειώσεις στο Φυσικό Blog

  
 

Γενική Περιγραφή της ατμόσφαιρας (φυσική διαίρεση, χημική σύσταση, τροπόσφαιρα). Ηλιακή ακτινοβολία. Θέρμανση Γης - Ατμόσφαιρας.nΕνεργειακό Ισοζύγιο. Στοιχεία Θερμοδυναμικής της Ατμόσφαιρας. Σχηματισμός Ομίχλης, Νεφών, Βροχής. Δημιουργία κινήσεων στην ατμόσφαιρα. Συστήματα Συνοπτικής και Μέσης Κλίμακας στην ατμόσφαιρα. Γενική Κυκλοφορία της Ατμόσφαιρας. Αέριες μάζες και Μέτωπα.

                         

  Φυσική ΙΙΙ  

 

Θέματα Εξετάσεως

Τυπολόγιο Φυσικής ΙΙΙ και κυκλώματα

Σημειώσεις Φυσικής ΙΙΙ και θέματα με Maxwell

 

 

Φυσική ΙΙΙ Σημειώσεις στο Φυσικό Blog

Φυσική ΙΙΙ διαφάνεις του Μαθήματος στο e - class

Ηλεκτομαγνητισμός Οπτική (Τμήμα πληροφορικής)

Ηλεκτρομαγνητισμός Σημειώσεις (Τμήμα Φυσικής Πατρών)

  Φυσική ΙΙΙ e - class
 

Ηλεκτροστατικό πεδίο. Διηλεκτρικά. Συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα. Το μαγνητικό πεδίο. Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή. Μαγνητικό πεδίο στα υλικά.  Υπεραγωγιμότητα. Εξισώσεις Maxwell. Πλειονόπολα. ΄Ανυσμα Poynting (Ροή Ενέργειας).

                         

 

 

Μαθηματικές Μέθοδοι Φυσικής I

 Παλαιά θέματα εξετάσεως
  

Μαθηματικές Μέθοδοι Φυσικής Ι στο Φυσικό Blog

e - books Μαθηματική Φυσική 

e - books Μιγαδική Ανάλυση

Σειρές Ασκήσεων που έδιναν κάποτε...

  
 

Μιγαδικοί αριθμοί - Μιγαδικό επίπεδο. Συναρτήσεις μιας μιγαδικής μεταβλητής - Συνέχεια. Παράγωγος - Αναλυτικές συναρτήσεις - Εξισώσεις Cauchy - Riemann. Στοιχειώδεις Καθολικές συναρτήσεις - Πλειονότιμες συναρτήσεις. Επικαμπύλιο ολοκλήρωμα. Θεώρημα Cauchy. Σειρές συναρτήσεων - Ομοιόμορφη σύγκλιση. Δυναμοσειρές - Ανάπτυγμα Taylor - Σειρές Laurent - Ανώμαλα σημεία - Ταξινόμηση των ανωμαλιών. Ολοκληρωτικά υπόλοιπα. Σύμμορφες απεικονίσεις - Εφαρμογές στη Φυσική. Ασυμπτωτικές μέθοδοι (ασυμπτωτικά αναπτύγματα, Συνάρτηση Γάμμα - τύπος Stirling, Μέθοδος της πιο απότομης καθόδου, Στάσιμη Φάση). Μετασχηματισμός Laplace. Μετασχηματισμός Fourier. Συνάρτηση δ του Dirac.